Topmenu - include
Til forsiden English Version Til forsiden
Et lig dukker op Det nøgne lig Undersøgelser Tollundmandens tid Andre moselig Bøger og video Baggrund
Tollundmandens tid

Hverdagen

En landsby

Sådan boede man

Det spiste man

Tøj og mode

Jernalderens jern

Guder og religion

Våben og krig

Transportmidler

Udlandet
 Læs videre

Bøger på Silkeborg Bibliotek:

Bøger Jernalderen og udlandet
Bøger om forholdet til udlandet på Tollund-
mandens tid

Artikler:

Artikler Om romerrigets indflydelse
Artikler om romerrigets indflydelse på Tollundmandens samfund i Danmark

Flere bøger m.v.

 Forsiden Tollundmandens tid Jernalderen og udlandet

Jernalderen og udlandet

400 før Kristus - 800 efter Kristus

Kelternes udbredelse i Europa
Kelternes udbredelse i Europa. Stort billede
I århundrederne op mod begyndelsen af vor tidsregning var Europa nord for Alperne beboet af to store folkeslag. I Mellemeuropa boede kelterne og længere mod nord germanerne. Blandt dem også de folk, der boede i Danmark.

I den tidlige del af jernalderen var det store rige mod syd domineret af keltiske folkeslag, og påvirkninger i form af udsmykning og genstande herfra nåede op til os.

Romerriget opstod i Italien, og hovedstaden blev Rom. Romerriget blev så stort, at man troede, at det omfattede hele verden. I juleevangeliet kan man læse, at romerrigets kejser Augustus lod "alverden" skrive i mandtal. Det betød, at indbyggerne skulle tælles op, så kejseren kunne vide, hvor mange mennesker, der boede i Verden.

Omkring år 125 før Kristus krydsede romerske hære Alperne og indledte en krig mod kelterne og germanerne for at erobre deres land.

Her er nogle af de mest kendt moselig i Danmark fundet
Romerrigets udbredelse efter slaget.
Stort billede © Skalk

Under Julius Caesar, i årene 58-50 før Kristus, blev hele det område erobret, som i dag udgøres af Frankrig, Belgien, dele af Holland, dele af Tyskland og Schweiz.

I tiden omkring Kristi fødsel forsøgte romerne at erobre landområdet frem til floden Elben, syd for Danmark. Romerne havde anlagt flere militærlejre i Nordvesttyskland og Holland. Herfra udgik flere felttog ind i det germanske område.

De ellers så velorganiserede romerske styrker led imidlertid et afgørende nederlag i år 9 e. Kr. Det skete syd for den danske grænse. Under ledelse af Publius Varus blev tre romerske legioner med 20.000 mand udslettet af germanske styrker.

Kejser Augustus rykkede efter nederlaget grænsen tilbage til Rhinen og Donau.

Den romerske kulturs indflydelse

Med sig bragte romerne en kultur, der var meget forskellig fra den, befolkningen i de erobrede områder var vant til.

Aquadukten Pont du Gard
Romerne skabte imponerende
bygningsværker som akvædukten
Pont du Gard i Frankrig. Stort billede
Til at huse alle de romerske embedsmænd og soldater blev der anlagt byer og kaserner, og danske mænd, der gjorde tjeneste som lejesoldater i de romerske hære og færdedes blandt romerne, kunne hjemme i jernalderlandsbyen fortælle om, hvordan romerne indrettede sig med badeanstalter, teatre, cirkus og paladser. De havde også et skriftsprog (latin), et møntsystem og en måde at styre tingene på, som var helt anderledes.

Dygtige håndværkere og fabrikanter slog sig ned i de nye byer og grundlagde værksteder og industrier. Her blev der fremstillet alt, hvad romerne havde brug for, for at føle sig hjemme i de fremmede omgivelser: køkkenredskaber af bronze, glas og keramik, klæder, smykker og meget andet.

Romerne havde suppleret deres hærstyrker med germanske hjælpetropper. Som hærledere på romersk side deltog muligvis en gruppe østsjællandske fyrster. I deres grave er der fundet flere genstande, som vidner om særlig kontakt til det Romerske Imperium i denne periode: sølvbægre med afbildinger af romerske våbentyper, gravlagte romerske kamphunde og ikke mindst mange udsøgte romerske glas og bronzegenstande.

  Mere om tiden
Tollundmandens tid

Hverdagen
Man stod op sammen med solen, samtidig med at hanen galede...

En landsby
De landsbyer, man levede i på Tollundmandens tid, har man fundet spor efter over hele landet...

Sådan boede man
Husene var den treskibede type, hvilket vil side, at taget blev båret af to rækker stolper...

Det spiste man
Madlavningen foregik ved ildstedet i jernalderhuset...

Tøj og mode
Kvinden fra Huldremosens tøj bestod af et skindslag af fåreskind og et skørt vævet af naturfarvet uld...

Jernalderens jern
Jern findes i Danmark i form af myremalm, som er et gammelt ord for mosemalm...

Guder og religion
Hvis nogen døde i landsbyen, blev vedkommende brændt på et ligbål...

Transportmidler
I bronzealderen udvikledes lette vogne med egerhjul...

Våben og krig
I den tidlige jernalder var der krig mange steder i Europa...

 
 Ud på Internettet
Internet Danmark i jernalderen
[PDF]. Fra Skoletjenesten.dk

 Flere internetsider


Om denne side | Sitemap | Besøg Tollundmanden | Kontakt os
© 2004 Silkeborg Bibliotek, Silkeborg Museum og Amtscentret for Undervisning, Århus Amt. Webredaktøren