PROJEKT – OG SAMARBEJDSAFTALE

www.tollundmanden.dk

 

-         en virtuel informations – og undervisningsportal om Tollundmanden og andre berømte moselig i Danmark

 

Projektet udvikles i samarbejde mellem Silkeborg Museum, Silkeborg Bibliotek og Amtscentret for Undervisning.

Desuden er Silkeborg Skolevæsen, Funder Skole samt Silkeborg Seminarium tilknyttet projektet.

 

Idé

Baggrunden for portalen er at udforske museets formidling- og læringsmæssige spændvidde på en interaktiv og dynamisk platform.

Portalens tilblivelse sker i et tværinstitutionelt samarbejde på tværs af institutioner, sektorer og traditionelle formidlingstanker.

Det faglige udgangspunkt er Tollundmanden og andre moselig i Danmark.

Tollundmanden har for nylig været igennem en meget grundig tværfaglig videnskabelig behandling. Resultaterne af dette arbejde vil være særdeles velegnet til formidling på nettet.

Projektets bærende grundideer er at anvise nye veje og aspekter i museumsformidling og afsøge nye samarbejdsmodeller imellem institutioner fra forskellige offentlige sektorer.

 

Målgrupper

Websitet henvender sig til undervisningsområdet, alment interesserede samt dansksprogede turister.

Ligesom en engelsk versionering tænkes udviklet, således at det vil være muligt at inddrage internationale aspekter og kontakter omkring webstedet.

 

Projektets eksterne relationer

Projektet er en del af det europæiske kulturarvsprojekt:

"Neothemi - The New Network of Thematic Museums and
Institutes" med ti europæiske deltagerlande.
Formålet er at skabe en fælles virtuel platform for europæisk kulturarv.
http://www.neothemi.net

 

Websitet

Sitet udformes i et funktionelt og brugervenligt design

Stedet indeholder bl.a. :

-         faktadel med faktuelle oplysninger, artikler i fuldtekst, litteraturhenvisninger

-         Brug af mailtjeneste, interviews, konkurrencer m.v.

-         Videosekvenser

-         Interaktiv skoletjeneste med informationer, undervisningsforløb etc.

-         Ressourceguide med links til relevante netinformationer

 

Hosting og opdatering

Webstedet hostes indtil videre på Silkeborg Bibliotek.

 

Driften og redaktionen af webstedet forestås af Silkeborg Bibliotek. Museet har hovedforpligtigelsen for det faglige indhold, mens museet og biblioteket står for den løbende opdatering.

Amtscentret for Undervisning er projektkoordinator og faglig konsulent.

Biblioteket står for den tekniske opdatering

 

Tidsplan for modning og pilotprojekt

Udviklingsfasen:

-         1. september – 31. oktober 2003. Biblioteket udformer råskitse til webstedet

-         1. november – 31. januar 2004 udbygges det faglige indhold og de forskellige services

-         websitet præsenteres for offentligheden ved et særligt arrangement på Silkeborg Bibliotek

foråret 2004

 

Testfase:

-         1. februar – 28. februar 2004. Siderne testes af Funder skole

-         1. marts – 31. marts 2004. Siderne justeres og tilrettes.

 

Udbygning og udvikling af webstedet fra pilotsite til  endeligt website

Forudsætter tilførsel af yderligere midler.

Tidsplan for det endelige website:

-         1. april – 31. december 2004

 

Elementer i det endelige website:

-         Meeting Point Europa: virtuelt torv med mulighed for internationale kontakter

-         informationsdel om jernalderen

-         informationsdel om andre moselig

-         oversættelser til andre sprog

-         yderligere faktuelle oplysninger om museets aktiviteter

-         udvidede interaktive aktiviteter

-         tilgængelighed for handicapgrupper

 

Projektgruppen

Stadsbibliotekar Peter Birk, pb@silkeborg.bib.dk

Udviklingschef Lars Bornæs, labo@silkeborg.bib.dk

Bibliotekar Jørgen Høst, jh@silkeborg.bib.dk

Museumsdirektør Christian Fischer, cf@silkeborgmuseum.dk 

Pædagogisk konsulent Carsten E. Jensen, Amtscentret for Undervisning, cj@acu-aarhus.dk

Pædagogisk konsulent Ulla Sørensen, Amtscentret for Undervisning, us@acu-aarhus.dk

 

Desuden er følgende personer tilknyttet projektet:

Lærer Christian Sekkelund Nørgaard, Funder Skole, Christian.noergaard1@skolekom.dk

IT - konsulent Lars Bo Nielsen, Silkeborg Skolevæsen, lars.bo.nielsen@skolekom.dk

Lektor Charlotte Poulsen, Silkeborg Seminarium, charlotte.poulsen@skolekom.dk