www.tollundmanden.dk

En virtuel informations- og undervisningsportal om Tollundmanden og andre berømte moselig i Danmark

 

Indledning

En af de store udfordringer for bibliotekerne i disse år er at finde nye samarbejdspartnere.

En endnu større udfordring er at producere noget konkret anvendeligt med disse nye partnere.

Det er  vigtig at søsætte eksemplariske projekter, hvor gamle og nye kompetencer kan spille sammen og på den måde anskueliggøre de nye, nødvendige samarbejdsrelationer.

 

Projektidé

I et samarbejde med relevante interessenter at etablere en faglig internetportal, hvor Tollundmanden og andre moselig i Danmark er det faglige omdrejningspunkt.

Målgruppen er alment interesserede, undervisningsområdet samt dansksprogede turister.

Den overordnede ide bag ved portalen www.tollundmanden.dk  er dels at undersøge den formidlings- og læringsmæssige spændvidde der opnås, når kulturarven anbringes på en interaktiv og dynamisk platform – og dels at undersøge bærekraften af et tværinstitutionelt og -sektorielt samarbejde i praksis.

Projektet er modnet marts-november 2003. Og en samarbejdsaftale er tiltrådt af parterne.

(se bilag 1: Projekt- og samarbejdsaftale)

Projektmodningen er blevet finansieret af Århus Amt.

 

Silkeborg Biblioteks rolle i projektet

Silkeborg Biblioteks rolle i projektet er redaktørens. Ligesom udformningen af  websitet foregår på biblioteket.

Bibliotekets redaktionelle hovedopgave er at få samarbejdspartnere fra stat, amt, kommune, fra museumsverdenen, skoleverdenen og biblioteksverdenen bragt sammen i et fælles fagligt udtryk.

Samtidig er projektet en del af det internationale kulturarvsprojekt ”Neothemi”.

Selve udformningen af websitet vil involvere eksempelvis flash, videostreaming og animation. Teknologier som i dag kun i ringe grad benyttes i biblioteks- og museumsformidlingen.

 

Projektets perspektiver

I  projektforløbet vil Silkeborg Bibliotek opnå erfaring i konkret samarbejde på tværs af institutioner og sektorer. En erfaring som skal implementeres i bibliotekets vision.

 

Samarbejdsrelationerne  har så almen karakter, at de opnåede resultater vil kunne tjene som model i andre sammenhænge.

I forbindelse med  udformningen af portalen vil Silkeborg Bibliotek afprøve bibliotekariske grænser og kompetencer i forbindelse med digital formidling. Resultaterne vil kunne konkretisere indholdet og synspunkterne i den standende debat om kompetenceudvikling.

Bibliotekernes rolle er at formidle viden og oplevelser. Traditionelt er udgangspunktet for denne formidling litteratur, musik eller måske billedkunst. I dette tilfælde er det faglige udgangspunkt et moselig!.

Øvelsen går ud på, i samarbejde med andre, at lade nye og gamle bibliotekariske kompetencer glimte igennem dette unikke stykke danmarkshistorie.

 

Evaluering af projektet

Der udføres usabilitytest på portalen i lokal skoleklasse.

Brugbarhed i forhold til elever og underviser vurderes.

Samarbejdsmodellen evalueres af parterne ultimo 2004

(se bilag 1: Projekt- og samarbejdsaftale)

 

Tidsplan

Portalen er færdiggjort senest ved udgangen af 2004.

 

Eksponering af projektet

Den færdige portal bliver tilgængelig for alle i løbet af 2004.

Beskrivelse af projektet vil forefindes på sitet.

Der produceres faglig artikel om projektet ultimo 2004.

 

Samarbejdspartnere

Silkeborg Bibliotek.

Silkeborg Museum, et af verdens fremmeste videnscentre for moselig.

Amtscentret for Undervisning, Århus Amt.

Silkeborg Kommunes Skolevæsen

Funder Skole, Silkeborg.

 

Projektansvarlige og økonomisk ansvarlige på Silkeborg Bibliotek

Stadsbibliotekar Peter Birk

Udviklingschef Lars Bornæs

Webmaster og redaktør Jørgen Høst

(se bilag 1: Projekt- og samarbejdsaftale)